PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Služba civilne zaštite 09 1 Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije Pogledaj
09 2 Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija Pogledaj
09 3 Obavještenje o procjeni štete Pogledaj
Služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe 08 1 Dodjela finansijskih sredstava za boračke organizacije i druga pravna i fizička lica Pogledaj
08 10 Pomoć u liječenju boraca i članova njihovih porodica Pogledaj
08 11 Odjava sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i kućama holandske vlade Pogledaj
08 12 Uvjerenje o odjavi sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i kućama holandske vlade i razduživanje stambenog prostora Pogledaj
08 13 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon smrti RVI Pogledaj
08 14 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovama koje nisu navršile 45 godina života, a kojima su djeca prestala biti korisnici prava na PI Pogledaj
08 15 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu/uvećanu porodičnu invalidninu Pogledaj
08 16 Uvođenje u pravo na porodičnu invalidninu djeteta na redovnom školovanju Pogledaj
08 17 Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak nosiocima ratnih priznanja i njihovim porodicama Pogledaj
08 18 Preseljenje spisa porodične invalidnine Pogledaj
08 19 Izmjena tekućeg računa na koji se vrši isplata korisniku BIZ-a Pogledaj
08 2 Dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrijavanje korisnika BiZ-a Pogledaj
08 20 Utvrđivanje nesposobnosti za privređivanje i priznavanje prava na porodičnu imvalidninu Pogledaj
08 21 Uvjerenje o statusu korisnika BIZ-a Pogledaj
08 22 Priznavanje statusa raseljene osobe Pogledaj
08 23 Ukidanje statusa raseljene osobe Pogledaj
08 24 Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije za raseljene osobe/ povratnike Pogledaj
12345678