PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Šifra (*) Naziv (*)  
01 1 Korištenje imena općine u nazivu udruženja Pogledaj
02 1 Pristup informacijama Pogledaj
02 10 Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Pogledaj
02 11 Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (čl. 170. ZUP-a) Pogledaj
02 12 Potvrda o izdržavanju lica u BiH za korištenje u inostranstvu Pogledaj
02 13 Izrada smrtovnice Pogledaj
02 14 Izjava o zajedničkom domaćinstvu/kućna lista Pogledaj
02 15 Izvod iz matične knjige rođenih Pogledaj
02 16 Izvod iz matične knjige vjenčanih Pogledaj
02 17 Izvod iz matične knjige umrlih Pogledaj
02 18 Uvjerenje o državljanstvu Pogledaj
02 19 Upis činjenica u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na osnovu isprava inostranih organa Pogledaj
02 20 Izvodi iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za inostranstvo Pogledaj
02 21 Izjava o promjeni prezimena Pogledaj
02 22 Uvjerenje da lice nije upisano u matičnu knjigu državljana Pogledaj
02 23 Ispravka/usklađivanje podataka u matičnim knjigama (rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih) Pogledaj
02 24 Naknadni upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti u matične knjige Pogledaj
02 25 Izjava majke o rođenju djeteta bez podataka o ocu djeteta Pogledaj
02 26 Priznavanje očinstva Pogledaj
02 27 Prijava namjere sklapanja braka Pogledaj
12345678