PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 17

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak nosiocima ratnih priznanja i njihovim porodicama

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje prava nosilaca ratnih odlikovanja.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, član 10. i 11., Službene novine FBiH, broj: 70/05, 61/06 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Status korisnika priznanja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPKopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o visini plate isplaćene u mjesecu koji prethodi podnošenju zahtjevaFZ PIOOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o visini socijalne naknadeCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje da je dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaGrupa za pitanje evidencije iz oblasti vojne obaveze ili drugog nadležnog organaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću podnosioca zahtjeva da li je korisnik inostrane penzije.Notar, Služba za BIZOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda o redovnom školovanjuObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno za osobe preko 45 godina ili mlađe ako su nesposobni za privređivanje
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva