PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 2

Naziv administrativnog postupka : Dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrijavanje korisnika BiZ-a

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Dodjela novčanih sredstava pripadnicima boračke populacije u svrhu rješavanja stambenih pitanja,po raspisanom javnom pozivu.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 24., Službene novine TK, broj: 05/12, prečišćeni tekst; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime i ime
Ime oca
JMBG
Broj lične karte
Sadašnja adresa stanovanja, Općina
Kontakt telefon
Mjesto prebivališta na dan 30.04.1991. godine, Općina

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Kopija katastarskog planaSlužba za geodetske i imovinsko-pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Lična kartaCIPS/KMUPKopija 
Prepis posjedovnog listaSlužba za geodetske i imovinsko-pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Kućna listaSlužba za opću upravu i društvene djelatnostiOriginal 
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Zemljišno-knjižni izvadak/KPU ili uvjerenjaNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o kretanju (svi punoljetni članovi domaćinstva)MUP TKOriginal ili ovjerena kopija 
Rješenje o priznatom pravu (RVI, PŠ, MVI, DNRP)Služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOvjerena kopija 
Rješenje o nasljeđivanju, starateljstvuNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija 
IzjaveNotarOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva